Open access – betalingsbaser

Open Access explained: https://youtu.be/L5rVH1KGBCY http://barum.folkebibl.no/nettguide/vitenskapelige-dokumenter-og-tidsskriftartikler/  Skriver om Open Access visa betalings baser! Open Access er en måte å publisere vitenskapelig materiale på så det er tilgjengelig for alle. Skoler, Høyskoler og Universitet betaler store summer pga database eiere som tar seg meget godt betalt! Derfor ble Open Access opprettet! https://doaj.org/ Her kan du søke etter Open …

Creative Commons

Dette er hentet fra http://informasjonskompetanse.no/veiledning/fagtekster/bilder-til-fri-bruk/. Gå gjerne inn å se på denne siden! Mye bra å finne! Bilder til fri bruk Creative Commons er en slags avtale (lisens) som den som har laget et verk har inngått, for at det skal bli enklere for andre å bruke verket. Slike avtaler kan en knytte til alle typer …

Flere søke tips…

Å gjøre gode søk bygger på erfaring, men her er noen tips: (Fra Mailand.vgs.no) 1. Bruk alltid flere søkeord! De kan skrives rett etter hverandre i søkefeltet. 2. Hvis du får lite treff kan du prøve å søke med andre ord som har samme betydning (synonymer) 3. Hvis du får for mange treff kan du …

Sosiale medier

De aller fleste har en Facebook konto og kanskje også en Twitter konto. Noen bruker sosiale medier veldig ofte personlig, mens andre bruker det mest faglig, på jobb og skole. Mange lærere har en Facebook gruppe for klassen sin eller for enkelt fag. Men Twitter er også veldig bra å bruke i faglige sammenhenger. Se …